Thursday, July 23, 2015

03 SIRda|Yan *** filling the integral SIRdaYän period

110 62 172
111 63 174 =========  , a friday when the LADY could be set FREE from pAYN & slaughter
112 64 176 <<== july 25 , satURday -- check THEO LALLEMAN rip dec 26 2013 - PART Y


this partY i hope to reach seeing PallMall & Qi / chi - my directriche too , a wholly spiritual Qi refined

thanks to Marianne & Ties & i reckon Frits too , who seems low on Qi (perhaps YaniQ shows?)TAo ~ departur station at 06:00 local time everywhere aligned by telepath
112
HUMAN WISDOM recalls this DAY
as Theo redefined himself many times in a period of chaos ..
the last try i remember was :"DE ECHTER" .. DUTCH / Nederlandse affair:
in sparring werd ikzelf opeens als RECHTER commissaris commissaris geacht door de GRIFFIE,
die dat doet per SCHOEN die je dan past op 14/048 een identificatie voor de wrakingskamer GIN op 6 november .. Commotie thuis waar mijn vrouwe meite had een en ander te begrijpen ..
Met vragen stellen lukt het , en ook ikzelf was in enige extase : wat betekent dit voor mijn positie in de kwestie GROENINVEST en voor de 5500 Participanten ??

Op dit moment trekt de CURATOR te Budel nog een lange NEUS naar het RECHT.
Geen zin de nieuwe ploeg Justitie hiemee te belasten ...
Immers Ploeg Opstelten, Teeven en Demmink dropen uit zichzelf af ..
na de brief aan de RC zich aan zijn eigen Tardief te houden: 5 maanden vana 6/11: 6 april 2015.
U kent het moment van afdruipen net als ik ?: dan hoef ik geen briefje ..
Het universum spreekt haar taal voldoende luid ..TzuJanKey - FL8
 

No comments:

Post a Comment